Landelijk dekkend innamesysteem statiegeldblikjes per 1 april 2023

Op 1 april 2023 is een landelijk dekkend, consumentvriendelijk, robuust en efficiënt innamesysteem voor statiegeldblikjes gereed. Het doel hiervan is dat alle 2 miljard blikjes die jaarlijks op de markt komen zonder problemen kunnen worden ingeleverd en niet in het zwerfvuil belanden.

De consument gaat 15 cent betalen en kan het blikje net als de flesjes weer inleveren bij supermarkten, op het treinstation, tankstation, etc. De consument zal hier met een landelijke campagne over worden geïnformeerd, net als bij de invoering van statiegeld op flesjes vorig jaar. De verwachting is dat de consument snel gewend zal zijn, net als we bij flesjes zagen. Sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes komen er veel minder flesjes in het zwerfafval terecht en kan het plastic (PET) weer worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe flessen. Met de invoering van statiegeld op blikjes wordt zwerfafval verder teruggedrongen en het waardevolle materiaal teruggewonnen voor hergebruik. Statiegeldblikjes zijn te herkennen aan dit logo:

Het innamesysteem voor statiegeldblikjes wordt onder andere in de supermarkten opgezet. Dit betekent in de praktijk dat de consument bij meer dan 5.000 supermarkten terecht kan. Daarnaast zal, net als voor de kleine plastic flesjes, een pragmatische mix van een groeiend aantal van plusminus 17.000 andere innamepunten worden aangesloten, bestaande uit treinstations, sportverenigingen, bioscopen, tankstations, etc.

Het betekent dat aan de stroom van 1,5 miljard grote en kleine plastic statiegeldflessen jaarlijks 2 miljard statiegeldblikjes worden toegevoegd, waarmee het aantal in te nemen verpakkingen meer dan verdubbelt naar in totaal 3,5 miljard stuks. Na het besluit om de blikjes via de supermarkt in te nemen, is hard gewerkt dit te realiseren. Hiertoe zijn investeringen gedaan in apparatuur voor in de supermarkten en distributiecentra en het aanpassen van de blikjes.

De toenemende onzekerheid in levertijden door de grondstoffenschaarste zorgt ervoor dat we per 31 december 2022 niet kunnen starten met een consumentvriendelijk, goed functionerend en robuust systeem. Voor het succes van statiegeld op blikjes moet het systeem vanaf het eerste begin goed functioneren. Voor de consument moet heel duidelijk zijn dat blikjes bij ieder inzamelpunt ingenomen kunnen worden en dat je echt je geld terugkrijgt. Anders is het statiegeldsysteem op blik bij voorbaat gedoemd te mislukken.

We hebben de afgelopen maanden alle mogelijke scenario’s en alternatieven onderzocht. Door de onzekerheden rondom levertijden van bijvoorbeeld machines voor het tellen en sorteren is de verdere verwerking los van de stroom plastic flessen niet mogelijk gebleken. In deze tijd waarin iedereen te maken heeft met leveringsproblemen en materiaaltekorten zijn wij blij dat we 1 april volgend jaar kunnen starten met een landelijk dekkend, klantvriendelijk statiegeldsysteem. Tijdig voor de start van het zomerseizoen, wanneer er veel blikjes worden gekocht.

CBL, FNLI en Stichting Afvalfonds Verpakkingen hebben in eerste instantie hard gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk met circulaire hubs, waar ook andere materiaalstromen makkelijk door de consument konden worden ingeleverd. Voor de korte termijn bleek dit niet realiseerbaar. Uit de gesprekken die het Afvalfonds heeft gevoerd met wethouders, maatschappelijke- en belangenorganisaties en ngo’s blijkt dat er draagvlak en behoefte is aan inleverpunten voor waardevolle stromen. Daarom gaat het Afvalfonds samen met andere partijen pilots opzetten om de mogelijkheden voor deze inleverpunten verder te onderzoeken.

Categorieën:

Geen reacties

Geef een reactie

Onze partners

Zonder partners zou deze website niet bestaan, wij zijn dan ook trots om ze hier te presenteren.